Ce este branșamentul electric

Tipuri de branșamente


Branșamente / Firide / Colane

Instalația de distribuire a energiei electrice dintre linia electrică (ce poate fi subterană sau aeriană) și instalația electrică montată la interior (ce aparține abonatului). Scopul acesteia este de a distribui energia electrică din rețeaua națională către instalațiile electrice din interior (către beneficiari).

panou electric
Firidă de branșament și distribuție energie electrică.

Delimitarea dintre instalația de distribuire și cea a abonatului este este dată bornele de ieșire din contoarul de măsurare a energiei electrice până la rețeaua subterană sau aeriană. Acestea pot fi colective (servind un număr mai mare de abonați) sau individuale.

Racordul electric poate fi subteran sau aerian și este cuprins între linia electrică (subterană sau supraterană) și firida de branșament.

Coloana Electrica

Legătura între firida de branșament și instalația electrică a abonatului se realizează prin coloana electrică. Aceasta de asemenea este o parte componentă a branșamentului. Coloanele electrice pot fi:

1. Colective – fac legătura între firida de branșament, firida de distribuire și contorizare. Acestea deservesc un număr mai mare de abonați;
2. Individuale – acestea au ca scop alimentarea unui singur beneficiar.

CLASIFICAREA BRANSAMENTELOR

Branșamentele aeriene

Branșamentele aeriene sau supraterane sunt clasificate în două categorii principale în funcție de poziția consumatorilor față de rețeaua aeriană de joasă tensiune existentă:

1. Branșamente fără traversare atunci când consumatorii se află pe aceeași parte cu rețeaua electrică.
2. Branșamente cu traversare atunci când consumatorii se află pe partea opusă a rețelei electrice.

Acestea se împart la rândul lor în alte două sub-categorii:
a) Branșamente cu suport pe clădire, în situația în care aceasta are o înălțime de sub 4 metri de la streașină.
b) Branșamente cu suport pentru zid, în situația în care imobilul are o înălțime de peste 4 metri de la streașină.

Aceste branșamente aeriene sunt la rândul lor compuse din două părți:

  • Partea exterioară a branșamentului electric, realizată cu conductoare aeriene și formând legătura de la linia de joasă tensiune până la clădirea abonatului.
  • Partea interioară a branșamentului electric, realizată din: echipamentul firidei de branșament, coloanele de coborâre de la suporturie montate pe clădire și firidă, coloanele interioare de la firida contorului electric și este montată în interiorul clădirii.

Branșamentele subterane

Branșamentele subterane au ca scop asigurarea legăturii prin cablu între rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și nișa de branșament a abonatului.
Acestea se pot face prin branșarea direct din cablul principal de alimentare printr-un „manșon de derivație”, dintr-o nișă principală existentă sau dintr-o rețea subterană în situația în care sunt necesare alimentările unor consumatori ce nu se pot realiza prin branșamente aeriene.

Aceste branșamente subterane sunt clasificate în două părți componente:

  • Partea de branșament din exteriorul imobilului, realizată cu cabluri subterane și cuprinde legătura de la linia de distribuție electrică de joasă tensiune și până la imobilul beneficiarului.
  • Partea de branșament din interiorul imbilului ce cuprinde echipamentul nișei de branșare, coloanele de branșament interior până la contorul electric.

Oferim consultanța, obținem avize tehnice de racordare (ATR) si realizam instalatiile electrice de racordare la rețeaua electrica in zona Bucuresti, Ilfov.

Electrician365.ro este autorizat de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice (ANRE) pentru a proiecta și efectua branșamente aeriene și subterane. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

Apelați acum pentru a solicita un electrician autorizat la adresa dumneavoastră.

0731.862.891  (apel cu tarif normal)

Apel cu tarif normal