Servicii si Mentenanta

Serviciile de Mentenanță Electrică

Servicii si Mentenanta Electrica

Un rol esențial în menținerea instalațiilor electrice în stare bună de funcționare îl reprezintă lucrărire de întreținere a acestora. Pentru a evita accidentele de muncă precum și eventualele accidente casnice, instalațiile electrice trebuie verificate cu rigurozitate. Deasemenea menținerea echipamentelor și utilajelor în standarde înalte de performare se face cu ajutorul menținerii în stare bună de funcționare a tuturor părților componente a instalației electrice.

Echipamentele defecte precum și fișele sau cablurile avariate reprezintă factori de risc major atât la căminul dumneavoastră precum și la locul de muncă. O mentenanta corespunzatoare contribuie la eliminarea pericolelor de la locul de munca. Lipsa mentenantei sau mentenanta necorespunzatoare poate duce la avarii ale utilajelor, intreruperi accidentale cu energie, situatii periculoase.

Cui i se adresează seviciul de mentenanță

Servicii de Mentenanta
 • Societăților comerciale, indiferent de domeniul de activitate.
 • Proprietarilor de clădiri rezidențiale sau comerciale.
 • Asociațiilor de proprietari.
 • Celor de doresc să transfere serviciul de mentenanță unei societăți specializate și autorizate în domeniu.

Avantajele externalizării mentenanței

Avantajele externalizarii mentenantei
 • Garanția unei intervenții prompte, rapide și profesioniste.
 • Prioritate în situația semnalării unei avarii sau în urma unei solicitări.
 • Siguranța că intervențiile asupra instalației electrice sunt realizate de personal calificat și autorizat ANRE.
 • Sigurană în expoatările instalațiilor menținute, indiferent de tipul acestora.
 • Centralizarea periodică a rapoartelor cu privire la lucrările de verificare și întreținere a rețelelor electrice alocate.
 • Reduceri substanțiale la serviciile de manoperă precum și la materialele electrice din afara contractului.
 • Reduceri de până la 30% din prețul tarifelor referitoare la verificările periodice obligatorii PRAM.
Apel cu tarif normal