Pentru ce este necesară măsurătoarea PRAM

Primul pas pentru siguranța personalului care exploatează sau utilizează echipamente și aparaturi electrice îl reprezintă verificările și inspecțiile periodice ale prizelor de pământ și a împământărilor denumite și PRAM. În urma testărilor și verificărilor PRAM, tehnicienii noștri cu experiență vă vor înmâna un certificat PRAM, necesar în condițiile legii.

Certificat sau Aviz PRAM

Verificările periodice PRAM au o importanță deosebită deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecințe extrem de grave asupra imobilelor și/sau vieților omenești. În acest sens recomandăm cu tărie efectuarea acestor măsurători la termenele scadente, precum și de fiecare dată când considerați că instalația electrică trebuie verificată.

Verificare pram

Buletin PRAM

Printre serviciile de care vor beneficia toți colaboratorii noștri se numără și eliberarea unui buletin PRAM, ce are ca scop verificarea și prevenirea anumitor pericole ce pot fi suferite la locul de muncă, precum electrocutarea, împiedicarea apariției incendiilor sau deteriorarea și distrugerea elementelor de natură electrică și electronică, pentru instituțiile care utilizează anumite substanțe ce pot conduce la producerea unor astfel de evenimente.

Un astfel de document conține informații importante despre persoana care a efectuat măsurarea și verificarea unui sistem de împământare, a unui prize de împământare sau a altor astfel de proceduri, dar și alte specificații tehnice, precum tipul aparaturii utilizate, condițiile măsurării și copii după documente care să ateste veridicitatea și validitatea procedurilor urmate și a autorizației PRAM emise.

Măsurarea rezistenței de dispersie

Prin măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ și a continuității instalației de legare la priza de pământ se poate verifica gradul de protecție pe care îl asigură această instalație împotriva electrocutării. De asemenea, în același mod se poate constata gradul de uzură a instalației existente.

În urma măsurătorilor PRAM putem interveni la timp pentru a efectua eventualele reparații necesare în scopul evitării accidentelor.

Frecvența măsurătorilor PRAM

Condițiile atmosferice precum și procesele naturale de îmbătrânire a instalației electrice pot avea o influență considerabilă asupra fiabilității și eficienței instalației de împământare. Funcționarea de lungă durată a instalațiilor electrice precum și modificarea condițiilor de exploatare reprezintă scopul măsurătorilor periodice și a verificărilor PRAM.

Frecventa cu care o instalație electrică este măsurată PRAM trebuie să fie determinată de tipul instalației, de calitatea mentenanței precum și de tipul echipamentelor utilizate. Trebuie de asemenea luate în considerare și influențele externe.

Cel puțin anual se vor măsura: Continuitatea racordurilor la centurate de împământare la TEG, de la TEG la fiefare TED, condiția și starea barelor PE, continuitatea nulului de protecție din barele PE ale fiecărui TED, pană la locul de racord al consumatorilor.

Conform normativului I7/2011, durata maximă de verificare a unei prize de pământ este de 2 ani în medii puțin periculoase și anual în condiții periculoase. În cazul exploatărilor realizate la nivel subteran, verificarea se va face de 2 ori pe an.

Cum ar trebui să se realizeze corect măsurătorile

Verificările, nu doar că ar trebui să se realizeze  la un interval corespunzător şi după anumite standarde în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar ar trebui să conţină o etapă complexă de măsurători PRAM, precum: verificarea şi testarea sursei de împământare şi continuitatea acesteia, rezistenţa sursei de izolaţie, rezistenţa de dispersie pentru prizele de pământ, dar şi verificarea aparatelor şi instrumentelor de protecţie. Procesul imediat următor acestei proceduri este unul la fel de necesar, întrucât, după orice măsurare periodică sau în regim de urgenţă ar trebui să se întocmească un raport care să certifice rezultatele obţinute şi condiţiile de funcţionare ale circuitului şi aparaturii.

Echipamente de măsurare PRAM

În scopul efectuărilor de măsurători PRAM venim în întâmpinarea dumneavoastră cu una din cele mai avansate tehnologii disponibile pe piață, precum și cu personal experimentat și certificat ANRE.

Importanța verificării împământărilor și prizelor de pământ este vitală pentru siguranța dumneavoastră și a celor ce utilizează echipamente electrice. Singurul mod prin care vă puteți proteja este prin verificare periodică efectuată de personal calificat și cu echipamente de măsurare performante ce vă garantează siguranța. Măsurători PRAM se pot efectua la domiciliul sau la adresa dumneavoastră în București și Ilfov în regim de URGENȚĂ.

 

Apelați acum pentru a solicita un electrician autorizat la adresa dumneavoastră.
0731.862.891 (apel cu tarif normal)